ROMTEHNICA este una din companiile naţionale de renume în domeniul apărării, având o experienţă de 40 ani pe piaţa internaţională, demonstrată prin competenţă şi implicare activă.

ROMTEHNICA se află în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale.

ROMTEHNICA funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară.

Acţionează ca interfaţă a partenerilor externi cu industria românească de apărare şi Ministerul Apărării Naţionale, pentru livrarea de produse şi desfăşurarea de activităţi de interes naţional.

Respectă legile în vigoare în România şi reglementările internaţionale privind operaţiunile comerciale cu produse militare, acţionând cu aprobarea şi sub supravegherea autorităţilor guvernamentale.

Promovează produsele de apărare fabricate în România pe pieţele internaţionale de profil.

Exportator exclusiv al echipamentelor excedentare aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi cel mai important comerciant pentru bunuri şi servicii asigurate de industria de apărare din România.

Negociază şi semnează, în numele Ministerului Apărării Naţionale şi al altor entităţi guvernamentale din România, contracte de import, transfer de tehnologie, suport logistic, asistenţă tehnică şi instruire de personal.

Organizează licitaţii şi selecţii de oferte.

Politica de organizare şi sistemul de calitate sunt atestate de standardul SR EN ISO 9001:2008.

În baza cunoaşterii excelente a mediului economic şi financiar român, ROMTEHNICA poate asigura clienţilor consultanţă şi servicii, inclusiv activităţi de reprezentare şi intermediere, având acces la o bază de date considerabilă de furnizori din România.