Web Site Hit Counter

 

ROMTEHNICA a fost fondată în baza Hotărârii Consiliului de Miniştri nr. 1771/1974, ca Direcţie de export-import, în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.  
 
În baza Hotărârii de Guvern nr. 236/1991 se înfiinţează Regia Autonomă Romtehnica SA.
 
Statutul actual al C.N. ROMTEHNICA S.A. a fost aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 738/2001, funcţionând ca o societate comercială cu capital integral de stat, Ministerul Apărării Naţionale fiind unicul acţionar.
 
Compania se bucură de o bună recunoaştere internaţională datorită competenţei şi implicării active, demonstrate pe deplin, prin furnizarea de echipamente în domeniul apărării.
 
Deţine personal specializat în tranzacţii comerciale internaţionale şi suport logistic puternic.

C.I.F.: RO472771; Nr. de inregistrare in R.C.: J40/7550/2001;
Capital social subscris şi vărsat: 67.257.360 RON